Get 10% extra OFF on Porto Summer Sale - Use PORTOSUMMER coupon - Shop Now!

Dịch vụ hiểu chuẩn

Điều chỉnh chính xác. Để đo chính xác. Tuân thủ tất cả các quy định, an toàn và nhanh chóng. Đối với mọi máy đo chân không.

Chất lượng của một quá trình phụ thuộc vào việc kiểm soát chính xác tất cả các thông số liên quan. Các dụng cụ được hiệu chuẩn chính xác là điều kiện tiên quyết quan trọng. Đặc biệt là đối với sản xuất có hỗ trợ chân không.

Dich Vu Hieu Chuan Bom Busch Service Detail 767x510

Chúng tôi hiệu chuẩn thiết bị đo chân không của bạn, bất kể đó là VACTEST hay thiết bị đo của bên thứ ba. Để bạn có thể dựa vào kết quả.

Các thiết bị được phục hồi về tình trạng hoạt động cao nhất bằng cách thử nghiệm và hiệu chuẩn tại trụ sở chính của Busch. Sử dụng trạm đo tham chiếu riêng của công ty.

Mong đợi kết quả đo chính xác. Sử dụng Dịch vụ Hiệu chuẩn Busch.

DO YOU NEED ACCURATE GAUGES?

Let us calibrate your vacuum measurement equipment.

Make An Appointment Today With Our Online Form

CALL US NOW

+84 945 252 686