Get 10% extra OFF on Porto Summer Sale - Use PORTOSUMMER coupon - Shop Now!

Dịch vụ đại tu

Hoàn thành đại tu các máy bơm chân không, máy thổi và máy nén bị hỏng. Đã khôi phục lại thứ tự làm việc như mới. Với 12 tháng bảo hành.

Dịch vụ tái sản xuất của chúng tôi giúp đỡ khi thiết bị chân không hoặc quá áp của bạn cần trợ giúp. Bất kể tình trạng, độ tuổi, người mẫu hoặc thương hiệu. Chúng tôi mang máy bơm chân không, máy thổi khí hoặc máy nén của bạn trở lại cuộc sống.

Dich Vu Dai Tu Bom Busch Service Detail 767x510

Nó trở lại với bảo hành mười hai tháng. Có thể được gia hạn, nếu cần thiết. Và nếu bạn muốn, chúng tôi cũng có thể cài đặt lại thiết bị của bạn . Mọi thứ cho quá trình của bạn.

DO YOU NEED AN OVERHAUL?

Our Remanufacturing Service helps.

Make An Appointment Today With Our Online Form

CALL US NOW

+84 945 252 686