Get 10% extra OFF on Porto Summer Sale - Use PORTOSUMMER coupon - Shop Now!

Dịch vụ đào tạo

Kiến thức và kinh nghiệm của chúng tôi. Để sử dụng tối ưu máy bơm chân không, máy thổi và máy nén của bạn. Giúp đội của bạn đủ điều kiện.

Nhân viên mới hoặc mua thiết bị mới? Các khóa đào tạo của chúng tôi là cách lý tưởng để chuẩn bị cho nhân viên của bạn vận hành thiết bị chân không hoặc thiết bị quá áp một cách đáng tin cậy. Hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của bạn.

Dịch Vu Dao Tao Bom Busch Service Detail 767x510

Đào tạo không chỉ là hướng dẫn tiêu chuẩn cho hệ thống vận hành. Các khóa học của chúng tôi bắt đầu từ đầu. Trình bày những kiến ​​thức cơ bản về công nghệ chân không hoặc quá áp, minh họa các nguyên tắc hoạt động. Cùng với nhóm của bạn, chúng tôi tìm ra các nguyên nhân có thể gây ra trục trặc hoặc giảm hiệu suất. Và chúng tôi giải thích cách vận hành hệ thống với các thông số quy trình khác nhau.

Có các nhà khai thác đủ năng lực là chìa khóa cho tính khả dụng, tuổi thọ lâu dài và chi phí vận hành được kiểm soát. Khai thác tốt nhất thiết bị của bạn. Với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản.

DO YOU NEED TRAINING?

Our instructors are at your disposal.

Make An Appointment Today With Our Online Form

CALL US NOW

+84 945 252 686